John of God

Den mest kraftfulla healern i vår tid

«

»

Böner

Du rekommenderas att meditera och be, att vara ofta i kontakt med sig själv och försöka minimera sociala aktiviteter och umgänge. Be Andeväsen om stöd och ledning. När du är i kontakt med dig själv kan du bli medveten om dina tankar, dina känslor och dina reaktioner och du lär dig det inre språket, som så ofta försöker nå dig utan framgång då du är upptagen med ngt som händer i den yttre värden. Sitt så ofta du kan i Casa och meditera. Var stilla, observera din andning, gå in i rummet mellan tankarna och låt dem försvinna. Stanna där, var där, och sedan lyssna. Öppna dig för ditt inre budskap som kommer. Ta kontakt med ditt universum.

    

När du är avslappnad och tankefri under meditationen, kan du uppfatta vad ditt inre vill säga dig. Du blir öppen för budskap som kommer till dig från ditt inre. Du får då möjlighet att se rötter till dina problem och be om hjälp att förlösa dem.

När du lyssnar till djupet av dig själv blir du mer medveten om dina inre behov, du blir mycket säkrare på dig själv och du uppfattar lättare även andras djupa mönster genom bara att lyssna på vad de säger. Du kommer att acceptera andras olikheter och dina egna och ser det som personlig tillgång.