John of God

Den mest kraftfulla healern i vår tid

«

»

Den heliga triangeln

Triangeln är en av de äldsta andliga symboler. Den är mest känd som Davidstjärnan från Kabbalah och symboliserar förvandling som sker när polerna – två motsatta trianglar, den maskulina (vänd med spetsen uppåt) och feminina (vänd med spetsen neråt) – slås samman.

På Casan hjälper triangeln oss att lättare få kontakt med det gudomliga.
Det finns tre healingtrianglar i Casan. Den ena hänger centralt i Casa. Ytterligare två hänger på utsidan. De används som plats för böner och för att få kontakt med Entiteterna. Du kan sticka huvud i triangels öppning och be dina bönor eller be om välsignelse för din egen del och för dina nära och kära.
Du kan också lägga i triangeln fotografier och skrivna ner böner om healing.